Francis Wayland Thurston

Oppdiktet person, fortelleren i denne historien.