Rites

en tradisjonell seremoni, spesielt en religiøs ettall